Proberen?

 

Ga naar demo

 

Voordelen

 • 24/7
 • Up-to-date
 • Inzicht
 • Overzicht
 • Rust
 • Richting
 • Vertrouwen
 • Veilig
 • Onafhankelijk
 • Deskundig

Veel gestelde vragen

 

Hoe werkt Mijnpensioenmap?

Mijnpensioenmap geeft een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven die u na uw pensioendatum kunt verwachten. Deze verwachting is gebaseerd op de beste informatie die nu beschikbaar is. Op basis van het beeld dat geschetst wordt, kunt u in één oogopslag zien of u maatregelen moet nemen om deze verwachting te wijzigen.

Alle bedragen in Mijnpensioenmap zijn euro’s van nu. De invloed van inflatie op inkomsten en uitgaven worden verondersteld elkaar te compenseren. Voor de meeste gezinnen is dit een redelijke aanname. Op deze wijze kunt u de uitkomsten van Mijnpensioenmap ook gemakkelijker relateren aan uw huidige situatie, ook als uw pensioen ver in de toekomst ligt.

Mijnpensioenmap is geschikt voor iedereen die inzicht en overzicht wil krijgen in haar of zijn financiële situatie. Voor ondernemers (ZZP of DGA) is de situatie vaak complexer in verband met de “waarde” van de onderneming en eventuele pensioenopbouw in eigen beheer (DGA). Als de onderneming in het overzicht moet worden meegenomen is er sprake van maatwerk en zullen wij contact met u opnemen om een afspraak te maken om uw situatie te inventariseren en daarna u een kostenopgave te verstrekken. 

Welke gegevens heb ik nodig?

Om voor u een zo compleet mogelijk beeld te schetsen, hebben wij van u in ieder geval de volgende informatie nodig:

 • Uw geboortedatum en geslacht
 • Uw burgerlijke staat
 • De geboortedatum en het geslacht van uw partner
 • Of er sprake is van een eerder huwelijk (in verband met eventuele verdeling van pensioenen)
 • Of u werkzaam bent in loondienst
 • Of u ondernemer bent (ZZP-er, DGA) 
 • Wat het huidige bruto inkomen van u en uw partner is
 • Of u een koop- of huurwoning heeft
 • Indien koopwoning, hoogte hypotheek, rentepercentage, rentevastperiode, WOZ-waarde, huidige geschatte marktwaarde, einddatum hypotheek, aflossing hypotheek
 • Indien huurwoning, hoogte huur
 • Kopie van www.mijnpensioenoverzicht.nl of meest actuele Uniforme Pensioen Overzichten (UPO)
 • Actueel waardeoverzicht eventuele lijfrentevoorzieningen

Hoe berekent Mijnpensioenmap de uitgaven?

Uw uitgaven worden geschat op basis van gegevens van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het Nibud beschikt over uitgavenprofielen voor verschillende inkomsten en gezinssamenstellingen.

Na ontvangst van uw gebruikersnaam en inlogcode voor Mijnpensioenmap, kunt u zelf uw uitgaven aanpassen om het gegeven beeld aan te passen naar uw werkelijke situatie.

Wat kan ik doen als ik tekort kom om mijn doelstelling te realiseren?

Het vroegtijdig beginnen met plannen voor uw pensioenfase is van groot belang. Hoe eerder u begint hoe makkelijker het is om eventuele tekorten te repareren.

De belangrijkste methodes om dit te doen zijn:

 • Aflossen hypotheek
 • Sparen/beleggen
 • Aanvullende lijfrente
 • Langer doorgaan met werken of meer werken
 • Uitgavenpatroon (na pensionering) verlagen en daarmee een lager welvaartsniveau accepteren

Hoe nauwkeurig is het beeld van Mijnpensioenmap?

Mijnpensioenmap geeft een indicatie van uw inkomen nu en later. De nauwkeurigheid is voornamelijk van twee dingen afhankelijk.

Op de eerste plaats de nauwkeurigheid waarmee u uw gegevens aan ons doorgeeft, op de tweede plaats de tijd die het nog duurt voor u met pensioen gaat. Hoe langer die tijd hoe minder nauwkeurig het beeld is. Doordat wij echter jaarlijks Mijnpensioenmap actualiseren, heeft u voldoende tijd om uw plannen aan nieuwe inzichten aan te passen.

Aan de uitkomsten van Mijnpensioenmap kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor wie is Mijnpensioenmap een oplossing?

Mijnpensioenmap is ontwikkeld voor iedereen die graag door een deskundige partij geholpen wil worden bij het in kaart brengen en up-to-date houden van haar/zijn financiële situatie. 

Kan ik zelf scenario’s doorrekenen?

Het is niet mogelijk dat u zelf scenario’s doorrekent in Mijnpensioenmap. Dit is een bewuste keuze van Mijnpensioenmap.

Mijnpensioenmap richt zich op iedereen die bij het doorrekenen van scenario's graag geholpen wil worden door een deskundige onafhankelijke partij.

Er zijn websites waar u een aantal scenario's zelf kunt berekenen (onder andere www.mijnpensioenoverzicht.nl). Op deze (gratis) sites kunt u echter geen rekening houden met onder andere een hypotheek, de waarde van een onderneming, life-events zoals huwelijk, scheiding, overlijden en arbeidsongeschiktheid, nieuwe baan etc.

Tevens kunt u op deze sites uw pensioenmap niet actueel houden.

Mijnpensioenmap kiest ervoor u volledig te ontzorgen door uw totale financiële situatie inzichtelijk en overzichtelijk te maken en te houden.  

Wanneer moet ik betalen?

De automatische maandelijkse incasso gaat in de 1e van de maand na levering van het financieel overzicht en nadat u de gebruikersnaam en inlogcode van Mijnpensioenmap heeft ontvangen. Als u niet wilt dat wij maandelijks automatisch incasseren, kunt u er ook voor kiezen dat wij u een factuur versturen. Wij brengen dan het jaarbedrag van uw abonnement wel in één keer in rekening.

Wat is de duur van en hoe kan ik mijn abonnement op Mijnpensioenmap opzeggen?

Als u voor Mijnpensioenmap kiest, gaan wij ervan uit dat u, om de toegevoegde waarde van Mijnpensioenmap te ervaren, voor minimaal 2 jaar met ons in zee gaat.

Na 2 jaar kunt u het abonnement maandelijks opzeggen door een mail te sturen naar support@mijnpensioenmap.nl.

U kunt uiteraard ook schriftelijk opzeggen. Ons postadres is Postbus 3107 4200 EC  Gorinchem.

Ons streven is natuurlijk dat u zo tevreden bent, dat het niet in u opkomt uw abonnement op te zeggen.

Wanneer vindt de jaarlijkse update van Mijnpensioenmap plaats?

Door een mail te sturen aan support@mijnpensioenmap.nl, kunt u zelf aangegeven wanneer wij Mijnpensioenmap voor u moeten actualiseren.

Als u niets aangeeft dan zullen wij u omstreeks mei/juni een email sturen met het verzoek per voorziening actuele informatie aan ons te mailen. Wij streven ernaar om binnen 2 weken na ontvangst van de ontvangen informatie Mijnpensioenmap voor uw bijgewerkt te hebben. U ontvangt hiervan ons bericht en tevens een aangepast financieel overzicht via de mail.

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd?

Mijnpensioenmap werkt met de software van Figlo in een beveiligde omgeving. Figlo is marktleider in de Nederlandse markt en zet zich in om adviseurs wereldwijd te voorzien van innovatieve technologische toepassingen voor financiële planning en advies.

Mijnpensioenmap respecteert de privacy van bezoekers en leden van Mijnpensioenmap en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Heeft Mijnpensioenmap een AFM-vergunning?

Mijnpensioenmap is onderdeel van Sevenhuysen Pensioen Consultancy BV en heeft een vergunning van de AFM. We staan geregistreerd onder nummer 12040769.

Voor informatie over Sevenhuysen Pensioen Consultancy BV verwijzen wij u naar www.sevenhuysen.eu.

 

Kan ik rechten ontlenen aan Mijnpensioenmap?

Aan de financiële overzichten in Mijnpensioenmap kunt u geen rechten ontlenen. Het overzicht betreft een verwachting van uw financiële situatie over soms tientallen jaren en is gebaseerd op uw huidige situatie en de huidige pensioen- en fiscale wetgeving. Er zijn veel variabelen die in de toekomst kunnen veranderen. Dit is ook de reden dat wij uw overzicht jaarlijks bijwerken. U heeft dan altijd de beste schatting van uw financiële situatie nu en later. 

Wat als ik een klacht heb over Mijnpensioenmap?

Mijnpensioenmap wil graag dat u tevreden bent. Daarom werken wij continue aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Maar het kan wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen wij graag van u. Als u een klacht heeft, laat het ons weten. Wij luisteren naar u en zoeken naar een passende oplossing.

De meeste klachten kunnen wij snel oplossen. Als een klacht langer geleden is ontstaan, kan het moeilijker worden om alle informatie die nodig is, te achterhalen. Neem daarom, als u een klacht heeft, zo snel mogelijk contact met ons op.

U kunt uw klacht op de volgende manieren aan ons doorgeven:

 1. Telefonisch, tijdens kantooruren 085 4863292.
 2. E-mail, info@mijnpensioenmap.nl.
 3. Schriftelijk, ons correspondentieadres is Postbus 3107, 4200 EC  Gorinchem.

Geeft u een zo duidelijk mogelijke omschrijving van uw klacht en vergeet niet uw eigen gegevens te vermelden. U krijgt binnen 5 werkdagen een inhoudelijke reactie.

Is Mijnpensioenmap wel betrouwbaar?

Ja, Mijnpensioemap is veilig en betrouwbaar. Mijnpensioenmap is onderdeel van Sevenhuysen Pensioen Consultancy BV uit Gorinchem en heeft een vergunning bij de Autoriteit Financiele Markten (AFM). AFM is de Nederlandse gedragstoezichthouder op de financiele markten. Het AFM vergunningnummer is 12040769.

Wij respecteren de privacy van bezoekers en leden van Mijnpensioenmap.nl en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Kan ik een afspraak maken met Mijnpensioenmap?

U kunt een afspraak maken met een van de adviseurs van Mijnpensioenmap. U kunt hiertoe een mail sturen aan info@mijnpensioenmap.nl .

Vooraf geven wij aan welke informatie u mee moet nemen om het gesprek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Aan een eerste  kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.

Mijnpensioenmap.nl helpt u met...

 • Het organiseren van uw pensioengegevens
 • Het verkrijgen van inzicht in uw financiële gegevens
 • Het geven van richting aan uw financiële toekomst
 • Het overzicht houden op uw financiële situatie