Proberen?

 

Ga naar demo

 

Voordelen

 • 24/7
 • Up-to-date
 • Inzicht
 • Overzicht
 • Rust
 • Richting
 • Vertrouwen
 • Veilig
 • Onafhankelijk
 • Deskundig

'Minder pensioen dan de bedoeling is'

09-11-2015 . Onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wijst uit dat een derde van de Nederlanders minder pensioen zal ontvangen dan de bedoeling is. Psychologische drempels en de complexiteit van de materie maken dat veel mensen niet in actie komen om hier iets aan te doen. Ook het gebrek aan overzicht van oplossingen speelt een rol. De AFM gaat samen met partijen uit de pensioensector op zoek naar oplossingen.

Inkomen voor de oude dag  is essentieel voor het financiële welzijn na afloop van het arbeidzame leven. Het pensioen is voor veel Nederlanders het belangrijkste financiële product dat ze hebben. Onvoldoende pensioen heeft ook impact op het duurzaam financieel welzijn van de samenleving als geheel. Het probleem kan niet door één partij worden opgepakt, maar vergt een gezamenlijke inspanning, aldus de AFM.

Uitstelgedrag

Wanneer de waarde van de eigen woning wordt meegenomen in de berekening, heeft bijna een kwart nog steeds een tekort. Diverse groepen lopen extra risico op een tekort: gescheiden mensen, zzp’ers, eigenaren van woningen die onder water staan en mensen uit de leeftijdscategorie 35-40 jaar. Maar ook arbeidsongeschikten en mensen met veel tijdelijke arbeidscontracten lopen risico.

Bron: afm.nl

Mijnpensioenmap.nl helpt u met...

 • Het organiseren van uw pensioengegevens
 • Het verkrijgen van inzicht in uw financiële gegevens
 • Het geven van richting aan uw financiële toekomst
 • Het overzicht houden op uw financiële situatie