Proberen?

 

Ga naar demo

 

Voordelen

 • 24/7
 • Up-to-date
 • Inzicht
 • Overzicht
 • Rust
 • Richting
 • Vertrouwen
 • Veilig
 • Onafhankelijk
 • Deskundig

Onafhankelijk adviseur cruciaal voor pensioengebouw

15-08-2015 . Steeds meer mensen voelen zich onzeker over hun pensioen. Ze weten niet waarop ze kunnen rekenen. Daar komt bij dat de behoefte aan op maat gesneden pensioenen toeneemt. Effectieve ondersteuning bij het maken van juiste keuzes wordt hierdoor steeds belangrijker.

Dit is de tendens van de brief ‘Hoofdlijnen van een toekomstig bestendig pensioenstelsel’ die staatssecretaris Jetta Kleinsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in juni 2015 naar de Tweede Kamer stuurde. De staatssecretaris geeft hierin aan dat alle werkenden een toereikend aanvullend pensioen moeten opbouwen. Daartoe moet er meer ruimte komen voor maatwerk en keuzemogelijkheden.

Voor een toekomstbestendig pensioengebouw is de rol van onafhankelijk adviseurs cruciaal. Zonder adviseurs lukt het niet. Er moeten meer onafhankelijke adviseurs komen die mensen helpen hun zorgen weg te nemen en goed keuzes te maken voor hun toekomst. Die adviseurs moeten goed worden opgeleid. Ook is het van belang dat het publiek wordt voorgelicht over mogelijkheden en onmogelijkheden.

Onafhankelijk advies levert de consument een beter pensioen op dan gestuurde verkoop van pensioenproducten. Voor een toekomstbestendig pensioengebouw is de rol van onafhankelijke adviseurs cruciaal.


 

Mijnpensioenmap.nl helpt u met...

 • Het organiseren van uw pensioengegevens
 • Het verkrijgen van inzicht in uw financiële gegevens
 • Het geven van richting aan uw financiële toekomst
 • Het overzicht houden op uw financiële situatie