Proberen?

 

Ga naar demo

 

Voordelen

 • 24/7
 • Up-to-date
 • Inzicht
 • Overzicht
 • Rust
 • Richting
 • Vertrouwen
 • Veilig
 • Onafhankelijk
 • Deskundig

Kabinet formuleert hoofdlijnen nieuw pensioenstelsel

04-08-2015 . Het kabinet wil in 2020 een nieuw en toekomstbestendig pensioenstelsel in de steigers hebben staan. Daarvoor heeft het een aantal hoofdlijnen geformuleerd.

Den Haag richt zich de komende maanden op:

1. Een toereikend aanvullend pensioen voor alle werkenden
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt leidden tot een grote variatie in pensioenopbouw tussen werknemers die verplicht voor hun pensioen sparen en werknemers zonder pensioenregeling, flexwerkers en zelfstandigen. Om alle werkenden te ondersteunen bij de opbouw van een goed  aanvullend pensioen: niet te weinig én niet te veel, moeten volgens het kabinet verschillende mogelijkheden worden onderzocht. Het kabinet wil deze samen met sociale partners en zelfstandigenorganisaties onderzoeken.

2. Overgang naar een nieuw opbouwsysteem
Het kabinet heeft de ambitie om over te stappen op een nieuw opbouwsysteem. Dat betekent dat de doorsnee systematiek verdwijnt. Den Haag geeft de voorkeur aan een systeem waarbij alle werknemers binnen een pensioenregeling dezelfde premies betalen. De opbouw van de pensioenaanspraak neemt af met de leeftijd. Het kabinet verkent in overleg met sociale partners en de pensioensector de mogelijkheden van een evenwichtige overgang.

3. Een transparanter en eenvoudiger pensioen
Bij het opbouwen van een pensioen worden risico’s genomen. Als je risico’s wilt nemen, dan is het verstandig om deze onderling te delen. Dat geldt zeker ook voor het opbouwen van pensioen. Want dat gaat gepaard met vele verschillende risico’s: zowel financiële risico’s (beleggingsrisico, renterisico en inflatierisico) als niet-financiële risico’s (zoals langleven risico, kortleven risico en arbeidsongeschiktheidsrisico). Verschillende van deze risico’s kunnen via de financiële markten worden gedeeld. Maar die financiële markten blijken in de praktijk verre van perfect en bovendien vaak ook erg complex.

Het pensioenproduct wordt een stuk eenvoudiger en beter uitlegbaar als de risico’s worden gedeeld op basis van heldere collectieve regels.

Het kabinet ondersteunt de ontwikkeling van een nieuwe pensioenovereenkomst gebaseerd op de opbouw van een persoonlijk pensioenvermogen waarbij risicodeling mogelijk blijft. Daarbij stelt het kabinet als voorwaarden dat risicodeling:

● voldoende meerwaarde oplevert

● transparant en evenwichtig wordt vormgegeven
● uitlegbaar en fiscaal goed te begrenzen is

4. Meer ruimte voor maatwerk en keuzemogelijkheden
Het kabinet is ook voorstander van een combinatie van meer maatwerk en   keuzemogelijkheden. Pensioenregelingen sluiten daarmee beter aan op de kenmerken en voorkeuren van de deelnemers. Het kabinet verkent welke mogelijkheden er zijn bij een vorm van persoonlijke pensioenopbouw voor maatwerk op het gebied van beleggingsbeleid, de hoogte van de inleg en de vorm van de uitkering. Ook onderzoekt het kabinet de ruimte voor het bieden van keuzemogelijkheden op deze terreinen. Zo kan ook een betere koppeling worden gemaakt met wonen en zorg.

In 2020 moet de ontwikkeling van een nieuw soort pensioenregeling inclusief de mogelijkheden voor keuzevrijheid en maatwerk tot resultaat hebben geleid. Het kabinet gaat de komende periode aan de slag met de verdere uitwerking van de hoofdlijnen.

Bron: Aegon

 

 

Mijnpensioenmap.nl helpt u met...

 • Het organiseren van uw pensioengegevens
 • Het verkrijgen van inzicht in uw financiële gegevens
 • Het geven van richting aan uw financiële toekomst
 • Het overzicht houden op uw financiële situatie